2 comments

  1. Prof Harekrishna Choudhary

    Bihar ka Beta Kanhaiya ko misutilise karne walon ko Bihar maaf nahi karega. Wah kaha hai student hun Na mujhe left se aur na right se lena dena hai. Democracy par Anti Democracy gahra chot kar raha hai JNU ke students iska khilaf karta hai aur karega.

  2. Divyanshukumargolusingh

    i am that boy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*